Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uczestnicy Programu Odnowy Wsi Województwa Opolskiego! - sprawozdania sołeckie za 2013r.

Uczestnicy Programu Odnowy Wsi Województwa Opolskiego!

Sprawozdania sołeckie za 2013 r.

Wszystkie sołectwa z Gminy Biała, które są uczestnikami Programu Odnowy Wsi Województwa Opolskiego prosimy o przesłanie sprawizdań sołeckich z realizacji zadań Odnowy Wsi za rok 2013.

Po wypełnieniu formularza proszę o przesłanie go w formie elektronicznej na adres e-mail: rolnictwo@biala.gmina.pl albo nagranie na płycie CD-ROM i wraz z wersją papierową podpisaną przez lidera dostarczenie do tut. Urzędu w terminie do10 lutego 2014r.

W razie pytań proszę o kontakt do pracownika Urzędu Miejskiego w Białej, podinspektora d/s współpracy z organizacjami pozarządowymi i rolnictwa Referatu Zamówień Publicznych, Środowiska i Integracji Europejskiej tel. kontaktowy 77 43 88 557, bądź do pracowników Referatu Rozwoju Wsi w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, tel. kontaktowy 77 44 82 124  albo 77 44 82 123.

Pliki do pobrania:

XLS1_sprawozdanie_za_2013_za6.xls

DOC3_instrukcja_wypelniania_7.doc

Wersja XML