Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odnowa z komputerem w Łączniku

Informujemy, że Stowarzyszenie Odnowy Wsi Łącznik realizuje
projekt szkoleniowy p.n. ”Odnowa z komputerem w Łączniku”
na podstawie umowy nr 00448-6930-UM0840029/12,
który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
w zakresie małych projektów,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wersja XML