Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Organizacje Pozarządowe - Konsultacje do projektu uchwały!

Konsultacje!

W związku z przygotowywaniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXX.344.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 2014r.w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała, zwracamy się z prośbą do wszystkich organizacji współpracujących z gminą o wyrażenie pisemnej opinii, szczegółowych uwag bądź propozycji dotyczącej w/w uchwały.

UWAGA: Brak nadesłania opinii przez organizację w terminie wyznaczonym przez Burmistrza

oznacza rezygnację z prawa jej wyrażania.

Opinie należy składać w terminie wskazanym poniżej na piśmie, do Urzędu Miejskiego w Białej (sekretariat I piętro, pokój nr 13) lub przesyłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Białej, ul. Rynek 10, 48-210 Biała.

Konsultacje odbędą się w terminie: od 11.06.2014r. Do 25.06.2014r.

W załączeniu zarządzenie oraz projekt uchwały:

PDFZarządzenie Nr OR.0050.673.2014.pdf (68,35KB)

PDFProjekt - Uchwała zmieniająca uchwałę ws. kryteriów oceny wniosków inicjatywy lokanej.pdf (74,01KB)

Wersja XML