Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rolnicy produkujący produkty roslinne!

Brak opisu obrazka

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku w związku z powiadomieniami zgłaszanymi do systemu RASFF dotyczącymi zakażeń owoców pochodzących z Polski patogennymi wirusami przenoszonymi przez żywność, mając na względzie zbliżający się sezon zbiorów owoców informuje rolników produkujących produkty roślinne z przeznaczeniem na żywność oraz podmioty działające w obszarze skupu, transportu i składowania takich produktów o obowiązku rejestracji na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz o wymaganiach wynikających z rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych.

Rejestracji dokonuje właściwy terenowo państwowy powiatowy inspektor sanitarny na podstawie wniosku podmiotu.

Obowiązek rejestracji podmiotów działających na rynku spożywczym, prowadzących produkcje pierwotną wynika z art. 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Sposób prowadzenia działalności w zakresie produkcji pierwotnej określa załącznik I rozporządzenia (WE) nr 825/2004 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Prudniku
               

Wersja XML