Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej

Burmistrz Białej uprzejmie informuje, że mieszkańcy danej miejscowości mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Osobą do kontaktu i pomocy przy wypełnianiu przedmiotowych wniosków jest Pani Maria Dryszcz podinspektor d/s współpracy z organizacjami pozarządowymi i rolnictwa w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej, tel. kontaktowy 77 43885 57.

 

Termin składania wniosków na realizację zadań w roku 2015 obowiązuje do 31 sierpnia 2014r.

 

Wnioski przyjmowane będą w sekretariacie I piętro, pok.13 bądź na parterze (pok. 1a) Urzędu Miejskiego w Białej.

 

Pliki do pobrania:

PDFWniosek o realizację zadania publicznego.pdf (104,52KB)
PDFSzczegółowe kryteria oceny wniosków.pdf (132,26KB)

Wersja XML