Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana godzin konsultacji psychologicznych!

Burmistrz Białej informuje, że od 18 września 2014 r. będą prowadzone bezpłatne konsultacje psychologiczne dla mieszkańców gminy Biała. W ramach konsultacji będzie można uzyskać pomoc w zakresie: uzależnień, problemów rodzinnych
i wychowawczych, doświadczania przemocy (fizycznej, psychicznej, ekonomicznej), trudności w relacjach interpersonalnych, sytuacji kryzysowych.

Konsultacje będą odbywały się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej, ul. Prudnicka 29 (na parterze) zgodnie z poniższym harmonogramem:

Wrzesień:

- 18.09.2014 r. (czwartek) – godz. 9:00 – 11:00
- 30.09.2014 r. (wtorek) – godz. 16:00 – 18:00

Październik:

- 16.10.2014 r. (czwartek) – godz. 9:00 – 11:00
- 28.10.2014 r. (wtorek) – godz. 16:00 – 18:00

Listopad:

- 13.11.2014 r. (czwartek) – godz. 9:00 – 11:00
- 25.11.2014 r. (wtorek) – godz. 16:00 – 18:00

Grudzień:

- 11.12.2014 r. (czwartek) – godz. 9:00 – 11:00
- 23.12.2014 r. (wtorek) – godz. 16:00 – 18:00

Wersja XML