Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Cykl spotkań informacyjnych dla nauczycieli i pracowników oświaty w województwie opolskim

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w województwie opolskim we współpracy z Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska Jarosław Jastrzębski spółka jawna (CE ATUT) zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia przez nauczycieli oraz pracowników instytucji systemu oświaty z województwa opolskiego, zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w tym osoby będące w okresie wypowiedzenia lub zatrudnione na umowę o pracę na czas określony/na zastępstwo.

Na spotkaniach przedstawione zostaną informacje nt. projektu pn. „Kompetencje zawodowe szansą na dobrą pracę w województwie opolskim" realizowanego przez CE ATUT w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie,  Programu Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do 200 nauczycieli oraz pracowników instytucji systemu oświaty z woj. opolskiego, którzy zostali zwolnieni, przewidziani są do zwolnienia lub zagrożeni są zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy po 31 grudnia 2012 r.

Projekt przewiduje m.in. udzielenie bezzwrotnych dotacji na założenie działalności gospodarczej, możliwość podjęcia płatnych staży oraz możliwość udziału w szkoleniach.

Na spotkania zapraszamy przede wszystkim nauczycieli i pracowników instytucji systemu oświaty przewidzianych do zwolnienia/zagrożonych zwolnieniem (np. osoby będące w okresie wypowiedzenia lub zatrudnione na umowę o pracę na czas określony/na zastępstwo), a także dyrektorów ww. instytucji.

Harmonogram spotkań:

Linki do formularzy zgłoszeniowych dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 

Wersja XML