Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unijna dotacja na boisko do siatkówki w Radostynii

Unijna dotacja na boisko do siatkówki w Radostynii

Burmistrz Białej informuje, że została zakończona realizacja projektu pn. „Wykonanie boiska do siatkówki w Radostynii” o nr R.U.DOW.II.042.15.204.2014, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwijania rekreacji na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Wspólne Źródła”, dzięki budowie boiska do piłki siatkowej, co wpłynie na poprawę jakości istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej i unowocześnienie tejże bazy.

Całkowita wartość projektu: 21 400,00 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 13 918,69 PLN
Wkład własny Gminy Biała: 7 481,31 PLN

Brak opisu obrazka

Wersja XML