Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unijna dotacja na boisko do siatkówki w Laskowcu

Unijna dotacja na boisko do siatkówki w Laskowcu


Burmistrz Białej informuje, że została zakończona realizacja projektu pn. „Wykonanie boiska do siatkówki w Laskowcu” o nr R.U.DOW.II.042.15.186.2014, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwijania rekreacji na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Wspólne Źródła”, dzięki budowie boiska do piłki siatkowej, co wpłynie na poprawę jakości istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej i unowocześnienie tejże bazy.

 

Całkowita wartość projektu: 52 449,70 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 25 000,00 PLN

Wkład własny Gminy Biała: 27 449,70 PLN

Brak opisu obrazka

Wersja XML