Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unijna dotacja na zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Gostomii

 Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białej informuje, że została zakończona realizacja projektu pn. „Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Gostomii” o nr R.U.DOW.II.042.15.200.2014, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem projektu jest stworzenie odpowiednich warunków do działalności na rzecz integracji i rozwoju mieszkańców wsi Gostomia, poprzez zagospodarowanie publicznej przestrzeni wiejskiej, w wyniku czego powstaną dwie drewniane wiaty wraz z wyposażeniem (ławki, stoły, gril) na utwardzonym terenie z kostki brukowej.

loga.jpeg

Wersja XML