Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA ROLNICY

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52, poz. 379 ze zmianami) informuję, że w terminie od 1 do 28 lutego 2015 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku. Do wniosku należy dołączyć oryginały lub kopie faktur VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wystawione w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Białej w pokojach nr 15 i 16 (II piętro).

 

 

Skarbnik Gminy

Klaudia Kopczyk

Wersja XML