Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja projektu pt. “Młodzi aktywni na rynku pracy”

IZBA GOSPODARCZA „ŚLĄSK” WRAZ Z INDEKS CONSULTING SP. Z O.O

ORAZ DIWA PERSONALSERVICE SP. Z O. O. AGENCJA POŚREDNICTWA PRACY

OD 01.01.2015 ROZPOCZĘŁA REALIZACJĘ PROJEKTU

 

pt. “Młodzi aktywni na rynku pracy”

 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 “Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Działania zaplanowane w projekcie adresowane są do 60 osób pozostających bez zatrudnienia w tym 24 kobiet i 36 mężczyzn, spełniających łącznie poniższe kryteria dostępu:

DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZAPLANOWANO NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA:

TERMIN NABORU UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU: od 01.01.2015 do 30.06.2015 roku

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

IZBA GOSPODARCZ „ŚLĄSK”

lub pod numerem telefonu: 77 453 84 84,

e-mail: pokl1@igsilesia.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wersja XML