Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unijna dotacja na remont Wieży Wodnej w Białej przy ul. Hanki Sawickiej

Burmistrz Białej informuje, że została zakończona realizacja zadania dotycząca remontu widokowej Wieży Wodnej w Białej przy ul. Hanki Sawickiej.

Zakres przeprowadzonych prac remontowych i renowacyjnych obejmował między innymi: wymianę pokrycia dachowego, odnowienie elewacji, wykonanie instalacji odgromowej i elektrycznej, a także adaptację parteru i piwnicy do celów wystawienniczych oraz ekspozycji materiałów wykopaliskowych.

Całkowita wartość zadania: 83 209,20 euro

Wartość przyznanego dofinansowania: 70 727,82 euro

logotyp programu/ unijny

 Projekt pn. „Śląsk bez granic – wieże i punkty widokowe” nr CZ.3.22/2.2.00/09.01532
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Wersja XML