Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wymiana i unieważnianie dowodów osobistych

Wymiana i unieważnianie dowodów osobistych


Przypominamy obowiązujące zasady dotyczące wymiany i unieważniania dowodów osobistych:


Kiedy trzeba wymienić dowód osobisty?
Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

Kiedy dowód jest unieważniany?
Ponadto przepisy ustawy przewidują unieważnienie dowodu osobistego przez organ, który go wydał (wójta, burmistrza, prezydenta miasta):

Należy pamiętać, że osoby posiadające nieważny dowód osobisty mają trudności z załatwieniem spraw w urzędach, sądach czy bankach. Bez ważnego dowodu tożsamości nie można przekroczyć granicy ani zawrzeć małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego.


Warto wiedzieć:

Leokadia Schneider
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Wersja XML