Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOMUNIKAT BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 lipca 2015r.

K O M U N I K A T

BURMISTRZA BIAŁEJ

z dnia 24 lipca 2015r.

 

Dla upamiętnienia wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2015 roku o godzinie 17.00, uruchomione zostaną syreny alarmowe na terenach powiatów i gmin województwa opolskiego na jedną minutę z wykorzystaniem sygnału ciągłego.

 

Burmistrz Białej

/-/ Edward Plicko

 

Wersja XML