Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA ROLNICY! - poplony a susza

W związku z zbliżającym się terminem na sianie poplonów (do 20 sierpnia), informujemy iż jeśli pomimo posiania poplonów w terminie i ze względu na suszę te nie wzejdą, fakt ten należy zgłosić na piśmie do kierownika biura powiatowego  ARiMR w Białej i  Urzędu Miejskiego w Białej, pokój nr 1.

Osobą do kontaktu jest Pani Maria Dryszcz, tel. 774388559


- BP ARiMR w PRUDNIKU z/s w BIAŁEJ
 

Wersja XML