Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SPOTKANIE W SPRAWIE LSR

Zapraszamy na spotkanie poświęcone opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju – dokumentu, będącego podstawą wyznaczenia przedsięwzięć finansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które odbędzie się 27 sierpnia 2015 r. o godz. 17.00 w Gminnym Centrum Kultury w Białej. Do udziału w dyskusdji o przyszłości obszaru zachęcamy zwłaszcza przyszłych beneficjentów planowanych działań: członków organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i rolników.

Wersja XML