Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie do zadania pn. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała

Burmistrz Białej informuje, że uzyskano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Biała – VI nabór”.

Całkowita wartość zadania wyniosła 32.730,81 zł z czego:

W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 65,485 Mg odpadów zawierających azbest.

Wersja XML