Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOMUNIKAT

           Informuję, że w dniach 13-14 października br. w godzinach 8:00-16:00 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP przeprowadzi ćwiczenie RENEGADE-SAREX 15/II. Planowanymi elementami przedsięwzięcia będą epizody dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej, w którego następstwie Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania będą emitować sygnały zgodne z trasą przelotu podejrzanego statku. W porozumieniu z KG PSP, na obszarze objętym zagrożeniem będzie realizowany równocześnie trening systemu alarmowania i ostrzegania z załączaniem syren alarmowych.

W związku z powyższym zaistnieje możliwość rozpowszechnienia stosownego komunikatu i uruchomienia syren alarmowych poprzez wyemitowanie sygnału „Ogłoszenie alarmu”, także na terenie Gminy Biała.

 

 

Burmistrz Białej
/-/ Edward Plicko

Wersja XML