Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opolska Karta Rodziny i Seniora - PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI KARTY

Termin ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora określa hologram na Karcie, przyznany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Termin ważności Karty upływa wraz z końcem roku kalendarzowego oznaczonego hologramem na Karcie, z wyjątkiem Karty dla seniorów, które wydawane są bezterminowo. Warunkiem przedłużenia ważności Karty jest złożenie oświadczenia przez wnioskodawcę o spełnieniu przez wszystkich posiadaczy Karty kryteriów uprawniających do korzystania z Karty. Do otrzymania i korzystania z Karty uprawnione są:

Przedłużenie ważności Karty następuje poprzez naklejanie hologramów na wszystkich egzemplarzach Karty. Hologramy na kolejne lata będzie można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Białej w pokoju nr 16 na II piętrze oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego nie wcześniej niż na 60 dni przed upływem terminu ważności Karty. Jeżeli rodzina nie spełnia kryteriów do korzystania z Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, np. dziecko ukończyło 18 lat i nie kontynuuje nauki, wnioskodawca składa ponownie wniosek z dopiskiem „AKTUALIZACJA” lub przesyła informacje dotyczące zmian pocztą lub elektronicznie na adres rodzina@opolskie.pl.

Wersja XML