Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat dla osób posiadających psy

Burmistrz Białej informuje, że dnia 29 września 2015 r. Rada Miejska w Białej podjęła uchwałę, na mocy której uchylono uchwałę z 2007 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawki opłaty od posiadania psów, zrezygnowano tym samym z poboru tej opłaty.

W związku z powyższym, począwszy od 1 stycznia 2016 r., na terenie Gminy Biała opłata od posiadania psów nie będzie już pobierana.

Wersja XML