Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Transportu OF PN2020

PDFObwieszczenie_Strategia Rozwoju Transportu.pdf
PDFFormularz wnoszenia uwag do strategii.pdf
PDFWyciąg ze strategii rozwoju transportu.pdf
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko.pdf
PDFSTRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU OF PN2020.pdf

Wersja XML