Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenie wychowawcze „500 +”

W gminie Białej jednostką wyznaczoną do realizacji świadczenia wychowawczego „programu 500 + ” jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej ul. Prudnicka 29


WZÓRY WNIOSKÓW DO POBRANIA


Formularz na nowy okres, rozpoczynający się 1 października  2017 r.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO


Wnioski w wersji papierowej są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej na parterze (pokój nr 6 i 8)


Informacje na Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej


Informacje na stronie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego


 

Wersja XML