Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr OR.0050.296.2016 Burmistrza Białej z dnia 13-05-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.296.2016 z dnia 13-05-2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028.pdf (247,59KB)

Wersja XML