Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZEBRANIE WYBORCZE - ŁĄCZNIK

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Białej

zawiadamia wszystkich mieszkańców

Wsi ŁĄCZNIK

że w dniu 26 lipca 2016 r. o godz. 2000

w Sali u Jana odbędzie się

ZEBRANIE WYBORCZE

/ wybory uzupełniające/

 

Tematem zebrania będzie:

 

 1. Otwarcie zebrania.

 2. Przedstawienie porządku obrad zebrania.

 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 4. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej.

 5. Wybór Sołtysa.

 6. Wybór członka Rady Sołeckiej.

 7. Wolne wnioski.

 

Burmistrz Białej
Edward Plicko

Wersja XML