Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zagrożeniu wścieklizną!

 Informacja o zagrożeniu wścieklizną


     Powiatowy Lekarz Weterynarii w Prudniku informuje, że od ubiegłego roku na obszarze południowo-wschodniej Polski, stwierdza się liczne ogniska wścieklizny u zwierząt dzikich i domowych. Mimo prowadzonych działań nad eradykacją wirusa, obszar na którym stwierdzono chorobę przesuwa się na  zachód, wykryto nowe ognisko choroby w powiecie zawierciańskim. Tym samym należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie miejsc, gdzie mogą znajdować się odpady organiczne i resztki jedzenia, szczególnym nadzorem należy objąć śmietniki i wysypiska śmieci, które mogą stanowić żerowisko dla lisów, jenotów i zdziczałych zwierząt domowych.


 Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudniku
  Marek Wisła
 

Wersja XML