Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie wyników konkursu ,,Bioróżnorodne Opolskie” w kategorii ,,Piękna Wieś Opolska 2016”

    Tego roczny konkurs jako jedno z głównych zadań, podejmował działania edukacyjne
i promocyjne w zakresie dbałości o otoczenie i cenne zasobny przyrodnicze w lokalnych środowiskach. Otrzymano 12 zgłoszeń z 10 gmin w dwóch kategoriach konkursowych.

Burmistrz Białej składa serdeczne gratulacje uczestnikom konkursu „Piękna Wieś Opolska 2016 r.” z Gminy Biała za zajęcie:

II miejsca w podkategorii ,,Najpiękniejsza wieś” dla sołectwa Pogórze

     Do konkursu zgłoszono 8 sołectw. Kryteria oceny obejmowały m. in. dbałość o środowisko i zasoby przyrodnicze miejscowości, estetykę i dbałość o zachowanie i kształtowanie krajobrazu wiejskiego oraz ładu przestrzennego i architektonicznego, zorganizowanie procesu odnowy wsi, umiejętność zaprezentowania dorobku podczas wizytacji komisji konkursowej oraz jakość przedłożonych produktów.

 

III miejsca w podkategorii ,,Najpiękniejszy projekt odnowy wsi” dla sołectwa Łącznik

     Do konkursu zgłoszono 4 projekty. Kryteria oceny projektów obejmowały m. in. istotne przyrodniczo miejsca i zasoby dziedzictwa przyrodniczego, innowacyjność i wzorcowy charakter projektu, zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację i funkcjonowanie projektu, oddziaływanie projektu, znaczenie projektu dla przebiegu procesu odnowy wsi, udokumentowanie stanu wyjściowego i realizacji oraz umiejętność zaprezentowania projektu podczas wizytacji komisji konkursowej i jakość przedłożonych materiałów.

 

PDFInformacja o laureatach konkursu.pdf (145,94KB)
 

Wersja XML