Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizowane projekty

 • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II

  Brak opisu obrazka
  Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPOP.03.02.01-16-0001/19 z dnia 06.04.2020r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2: Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.
  Data publikacji: 17-04-2020 12:45
 • Kto gra, nie jest zły / Kdo si hraje, nezlobi

  Brak opisu obrazka
  Gmina Biała informuje, że jest partnerem projektu „Kto gra, nie jest zły” / ”Kdo si hraje, nezlobi”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska Przekraczamy granice.
  Data publikacji: 27-01-2020 17:06
 • (Bez)graniczna kultura

  Brak opisu obrazka
  Projekt pn. „(Bez)graniczna kultura” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska oraz ze środków budżetu państwa Przekraczamy granice.
  Data publikacji: 07-01-2020 15:34
 • Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 26-09-2019 15:05
 • Zapraszamy do nas! – lokalne tradycje i obchody przekraczają granice

  Brak opisu obrazka
  Gmina Biała realizuje kolejny projekt z partnerskim Městem Albrechtice, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska Przekraczamy granice z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad.
  Data publikacji: 03-09-2019 12:47
 • W poszukiwaniu piękna żydowskich cmentarzy

  Brak opisu obrazka
  Gmina Biała wraz z Gminą Osoblaha realizuje projekt „W poszukiwaniu piękna żydowskich cmentarzy” dofinansowany z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska- Polska.
  Data publikacji: 25-05-2019 00:06
 • Nasze pogranicze – doceniamy siebie i sąsiadów!

  Brak opisu obrazka
  Projekt „Nasze pogranicze – doceniamy siebie i sąsiadów!/Naše pohraničí – vážime si sebe a sousedů!” realizowany jest przez Gminę Biała oraz Město Albrechtice w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu INTERREG V-A Republika Polska – Czechy.
  Data publikacji: 19-11-2018 14:37
 • Rewitalizacja centrum miasta Biała

  Brak opisu obrazka
  Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.10.02.00-16-0028/17 z dnia 16.02.2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej X: Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działania 10.2: Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji
  Data publikacji: 03-04-2018 15:27
 • Budowa oraz przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Biała

  Brak opisu obrazka
  Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.05.02.00-16-0004/17-00 z dnia 12.02.2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 5.2: Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.
  Data publikacji: 03-04-2018 15:22
 • Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia

  Brak opisu obrazka
  Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.03.02.01-16-0015/17-00 z dnia 06.12.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III: Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2: Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.
  Data publikacji: 03-01-2018 14:16
Wersja XML