Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizowane projekty

 • Pozostać w pamięci pokoleń

  Brak opisu obrazka
  Projekt realizowany w partnerstwie Gminy Biała (partner wiodący) i Města Albrechtice w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa polskiego.
  Data publikacji: 16-09-2020 14:00
 • Łączy nas sport

  Brak opisu obrazka
  Projekt realizowany w partnerstwie Gminy Biała i Města Albrechtice (partner wiodący) w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa polskiego.
  Data publikacji: 16-09-2020 13:58
 • Bezpieczniej na pograniczu

  Brak opisu obrazka
  Projekt realizowany w partnerstwie Gminy Biała i Města Albrechtice (partner wiodący) w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa polskiego.
  Data publikacji: 16-09-2020 13:55
 • W zdrowym ciele – zdrowy duch!

  Brak opisu obrazka
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa. Przekraczamy granice
  Data publikacji: 09-07-2020 12:37
 • Zapobieganie procesom degradacji obiektów kulturowych i historycznych

  Brak opisu obrazka
  Projekt pn. „Zapobieganie procesom degradacji obiektów kulturowych i historycznych” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa. Przekraczamy granice
  Data publikacji: 19-06-2020 12:30
 • Zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 19-06-2020 10:39
 • Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 16-06-2020 15:48
 • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II

  Brak opisu obrazka
  Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPOP.03.02.01-16-0001/19 z dnia 06.04.2020r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2: Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.
  Data publikacji: 17-04-2020 12:45
 • Kto gra, nie jest zły / Kdo si hraje, nezlobi

  Brak opisu obrazka
  Gmina Biała informuje, że jest partnerem projektu „Kto gra, nie jest zły” / ”Kdo si hraje, nezlobi”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska Przekraczamy granice.
  Data publikacji: 27-01-2020 17:06
 • (Bez)graniczna kultura

  Brak opisu obrazka
  Projekt pn. „(Bez)graniczna kultura” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska oraz ze środków budżetu państwa Przekraczamy granice.
  Data publikacji: 07-01-2020 15:34
Wersja XML