Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizowane projekty

 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mokra

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 05-07-2021 16:31
 • Nowoczesne wyposażenie Centrum Społeczno-Kulturalnego w Białej

  Brak opisu obrazka
  Gmina Biała otrzymała dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WO 2014-2020 na wyposażenie Centrum Społeczno-Kulturalnego w Białej przy ul. Kościuszki 10 (dawny kościół ewangelicki).
  Data publikacji: 08-03-2021 11:14
 • Przebudowa Wieży Prudnickiej w Białej

  Brak opisu obrazka
  Projekt pn. „Przebudowa Wieży Prudnickiej w Białej” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
  Data publikacji: 27-01-2021 13:57
 • Ja w przedszkolu – miło i efektywnie spędzam czas

  Brak opisu obrazka
  Gmina Biała realizuje projekt „Ja w przedszkolu – miło i efektywnie spędzam czas” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
  Data publikacji: 13-10-2020 22:43
 • Pozostać w pamięci pokoleń

  Brak opisu obrazka
  Projekt realizowany w partnerstwie Gminy Biała (partner wiodący) i Města Albrechtice w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa polskiego.
  Data publikacji: 16-09-2020 14:00
 • Łączy nas sport

  Brak opisu obrazka
  Projekt realizowany w partnerstwie Gminy Biała i Města Albrechtice (partner wiodący) w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa polskiego.
  Data publikacji: 16-09-2020 13:58
 • Bezpieczniej na pograniczu

  Brak opisu obrazka
  Projekt realizowany w partnerstwie Gminy Biała i Města Albrechtice (partner wiodący) w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa polskiego.
  Data publikacji: 16-09-2020 13:55
 • W zdrowym ciele – zdrowy duch!

  Brak opisu obrazka
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa. Przekraczamy granice
  Data publikacji: 09-07-2020 12:37
 • Zapobieganie procesom degradacji obiektów kulturowych i historycznych

  Brak opisu obrazka
  Projekt pn. „Zapobieganie procesom degradacji obiektów kulturowych i historycznych” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa. Przekraczamy granice
  Data publikacji: 19-06-2020 12:30
 • Zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 19-06-2020 10:39
Wersja XML