Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”

 

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości w partnerstwie z Izbą Gospodarczą „Śląsk”
realizuje w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020 projekt pn
. „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie województwa opolskiego, które ukończyły 30 rok życia, bezrobotnych, poszukujących pracy lub nieaktywnych zawodowo/biernych zawodowo, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Szczegółowe informacje: http://www.inkubatorkluczbork.pl/1/strona-glowna.html

 

Kontakt w Kluczborku:

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości

ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork

tel. 77 412 91 13, tel.kom.793 815 869

e-mail:

www.inkubatorkluczbork.pl

 

Kontakt w Opolu:
Izba Gospodarcza „Śląsk”
ul. Ozimska 184 (biuro 11)

45-310 Opole
tel. 77 453 84 84

e-mail:

www.igsilesia.pl

 

 

Wersja XML