Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzień Sołtysa 2017

Z okazji Dnia Sołtysa pragniemy złożyć wszystkim sołtysom

z terenu Gminy Biała najserdeczniejsze życzenia:

dużo zdrowia, szczęścia i optymizmu.

Ponadto wielu sukcesów zarówno w życiu osobistym i zawodowym
oraz pomyślności i wytrwałości w rozwiązywaniu wszystkich spraw dotyczących lokalnej społeczności.

Niech Wasze dążenia do zamierzonych celów nie napotykają na przeszkody,
a pełniona funkcja przynosi wiele satysfakcji.

Korzystając z okazji składamy także podziękowania za trud i zaangażowanie
w pracę na rzecz mieszkańców Naszej Gminy.


 

Przewodniczący Rady Burmistrz Białej
Robert Roden Edward Plicko
Wersja XML