Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolenie ,,Różnorodność biologiczna w krajobrazie wiejskie”

W dniu 30 marca 2017 roku w sali szkoleniowej Urzędu Marszałkowskiego (ul. Hallera 9, I piętro, segment C) odbędzie się jednodniowe szkolenie/spotkanie pn. ,,Różnorodność biologiczna w krajobrazie wiejskie” dla społeczności lokalnych opolskich obszarów wiejskich oraz pracowników samorządów terytorialnych.

Podczas spotkanie przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaprezentuje zagadnienia związane z szeroko rozumianą różnorodnością biologiczną obszarów wiejskich. Ponadto omówione zostaną regulaminy konkursów ogłoszonych przez Zarząd Województwa Opolskiego w ramach projektu pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego".

Formularz zgłoszeniowy, którego wypełnienie jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu, należy wysłać jednocześnie na dwa maile: oraz .

 

Osoby do kontaktu w tej sprawie są pracownicy Referatu Odnowy Wsi:

Pani Ewa Kotula 77 44 82 125

Pan Arkadiusz Głąb 77 44 82 124


 

PDF01_programSzkolenia.pdf
DOC02_formularz zgloszeniowy.doc
PDF03_zaproszenie 30.03.pdf
 

Wersja XML