Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA Burmistrza Białej

INFORMACJA

Burmistrza Białej


Informuje się mieszkańców,
że w dniu 2 maja 2017 r. /wtorek/ Urząd Miejski
w Białej będzie nieczynny
.


W przypadku konieczności przyjęcia zgłoszenia zgonu

w dniach od 1-3 maja br. należy kontaktować się
z Z-cą Kierownika USC Panią Reginą Przyklenk

pod nr tel. 77 4388553

Edward Plicko

Burmistrz Białej

Wersja XML