Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Browiniec Polski

Wieś notowana w 1374 roku jako Profencz. Odnotowana w urbarzu z 1534 roku jako własność feudała. We wsi znajduje się kapliczka przydrożna z XVII wieku oraz stare zabudowania folwarku. Rolnicy osiągają wysokie plony pszenicy, buraków cukrowych i rzepaku. Są to gospodarstwa o wysokiej produkcji i wysokiej obsadzie zwierząt. Obecnie wieś liczy 149 mieszkańców. Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 405,97 ha, w tym użytki rolne 381,61.

Wersja XML