Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVII edycja Konkursu: Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Urząd Marszałkowski w Opolu we współpracy z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie i Muzeum Wsi Opolskiej zapraszają na XVII edycję Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz na najlepsze danie i potrawę regionalną i lokalną.

Finał Regionalnej XVII edycji Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” odbędzie się 2 lipca 2017 r. w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach.

CEL KONKURSU:

Obok głównego, jakim jest identyfikacja regionalnych produktów oraz ich promocja, istotnym stało się przygotowanie ich producentów do uczestniczenia w systemach jakości żywności, zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym. Ideą konkursu jest też zachęcanie mieszkańców obszarów wiejskich, zwłaszcza tych o niekorzystnych warunkach gospodarowania, do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu.

Regulaminy i karty zgłoszenia dostępne są na stronach:
www.oodr.pl oraz www.teraz-wies.pl

KARTY ZGŁOSZENIA PROSIMY PRZESYŁAĆ - listem tradycyjnym na adres: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ul. Główna 1 49-330 Łosiów z dopiskiem "dział ROW" lub e-mailem: row@oodr.pl - DO DNIA 16 CZERWCA 2017 r.

 

DOCRegulamin gastronomia.doc
DOCXRegulamin konkursu.docx
DOCRegulamin produkt.doc
DOCXZgloszenie potrawa 2017.docx
DOCXZgloszenie produkt.docx
 

Wersja XML