Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nieodpłatna pomoc prawna 2018

Na obszarze Powiatu Prudnickiego od dnia 1 stycznia 2018 r. prowadzone będą dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem a Gminą Głogówek punkt nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowany jest przy ul. Batorego 10, 48-250 Głogówek w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury (parter).
Nieodpłatna pomoc prawna w punkcie w Głogówku udzielana jest pięć dni w tygodniu przez cztery godzinny dziennie, zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) poniedziałek: od 8:00 do 12:00 - nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny;
2) wtorek: od 8:00 do 12:00 - nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał adwokat;
3) środa: od 8:00 do 10:00
od 10:00 do 12:00
- nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał  radca prawny
- nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał  adwokat;
4) czwartek: od 12:00 do 16:00 - nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny;
5) piątek: od 12:00 do 16:00 - nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał adwokat.


Drugi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej został usytuowany w Starostwie Powiatowym w Prudniku przy ul. Kościuszki 76, 48 – 200 Prudnik (parter - pokój nr 4, wejście boczne do budynku). Punkt ten został powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową – Fundację HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie.

Nieodpłatna pomoc prawna w punkcie w Prudniku udzielana jest pięć dni w tygodniu przez cztery godzinny dziennie, zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) poniedziałek: od 13:00 do 17:00 - nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny lub adwokat;
2) wtorek: od 13:00 do 17:00 - nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny lub adwokat;
3) środa: od 13:00 do 17:00 - nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny lub adwokat;
4) czwartek: od 13:00 do 17:00 - nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny lub adwokat;
5) piątek: od 13:00 do 17:00 - nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny lub adwokat.
Wersja XML