Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców dotyczące możliwości wsparcia inwestycji w efektywność energetyczną i OZE

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) we współpracy
z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich (GPI) w Opolu


ZAPRASZA NA

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców dotyczące możliwości wsparcia inwestycji w efektywność energetyczną i OZE.


Spotkanie informacyjne adresowane do przedsiębiorców działających na terenie województwa opolskiego odbędzie się 28 marca 2018 r. (środa) o godz. 10:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego (UMWO) – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek”, ul. Piastowska 14, sala Znaku Rodła (sala jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 26 marca 2018 r., do godziny 14.00.

Na spotkaniu przedstawione zostaną możliwości wsparcia inwestycji w efektywność energetyczną i OZE.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie zostanie poprowadzone przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Fundacji Rozwoju Śląska.

W razie pytań prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, pod numerem telefonu: 77/44-04-720,721,722 lub adresem e-mail:

Wersja XML