Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Burmistrza Białej

Burmistrz Białej informuje, że dokonana została przez Starostę Powiatu Prudnickiego modernizacja gruntów i budynków w obrębie geodezyjnym Biała. W związku z powyższym wzywa się podatników z obrębu Biała do osobistego wstawiennictwa w Urzędzie Miejskim w Białej (II piętro, pokój nr 15) w celu zaktualizowania informacji podatkowych.
W przypadku nie wstawienia się podatników - w 2018 r. wszczęte zostanie postępowania podatkowe w celu zmiany wymiaru podatku, zgodnie z dokonanymi zmianami w rejestrze gruntów prowadzonym przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Prudniku.

Sporządziła:

Klaudia Kopczyk – Skarbnik Gminy Biała

Wersja XML