Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

I N F O R M A C J A

Informuje się mieszkańców,

że w dniu 30 marca 2018 r. / Wielki Piątek /

Urząd Miejski w Białej będzie nieczynny.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr OR. 120.9.2018 Burmistrza Białej z dnia 4 stycznia br. dzień 30 marca 2018 r. jest dniem wolnym od pracy w zamian za dzień 6 stycznia 2018 r.

Burmistrz Białej

Edward Plicko

Wersja XML