Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IX- Wojewódzki Konkurs Wypieku Kołocza Śląskiego w Rozwadzy.

BURMISTRZ ZDZIESZOWIC oraz RADA SOŁECKA w ROZWADZY zapraszają do udziału w IX- Wojewódzkim Konkursie Wypieku Kołocza Śląskiego w Rozwadzy.

Organizator gwarantuje zwrot poniesionych kosztów, atrakcyjne nagrody dla każdego uczestnika i dobrą zabawę.

Zgłoszenia należy dokonać do 28.04.2018. O uczestnictwie w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin i formularz zgłoszeń dostępny na str. interenet. Gminy Zdzieszowice: www.zdzieszowice.pl

Osobą do kontaktu jest p.

Rita Grądalska

Sołtys Rozwadzy

tel. 509 992 337

 

 

Wersja XML