Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fundusze Krajowe

 • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

  Data publikacji: 18-12-2020 13:39
 • Przebudowa dróg gminnych ulic Lipowej i Tysiąclecia w Białej

  Brak opisu obrazka
  Inwestycja realizowana w miesiącach wrzesień 2019 r. - luty 2020 r. obejmowała swoim zakresem przebudowę ulicy Lipowej na długości 580 mb (pomiędzy ulicą Kilińskiego i ul. Opolską) oraz przebudowę ulicy Tysiąclecia na dł. 403 mb., Inwestycja  zakresem obejmowała wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, nowej nawierzchni chodników i zjazdów indywidualnych z kostki betonowej. Ponadto w ramach zadania rozbudowano kanalizację deszczową i wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome.
  Data publikacji: 01-06-2020 10:05
 • Przebudowa drogi gminnej ulicy Prudnickiej w Białej

  Brak opisu obrazka
  Inwestycja realizowana w miesiącach wrzesień - grudzień 2019 r. obejmująca swoim zakresem przebudowę ulicy Prudnickiej na długości 1400 mb (od skrzyżowania z ulicą Kilińskiego do obwodnicy miasta DW 414) , która swoim zakresem obejmowała wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, nowej nawierzchni chodników i zjazdów indywidualnych z kostki betonowej. Ponadto w ramach zadania rozbudowano kanalizację deszczowa oraz oświetlenie uliczne poprzez budowę dodatkowych punktów świetlnych. Wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome.
  Data publikacji: 01-06-2020 10:00
 • Budowa Otwartych Stref Aktywności

  Brak opisu obrazka
  Budowa pięciu stref w wariancie podstawowym w miejscowościach: Biała, Łącznik, Chrzelice, Olbrachcice i Gostomia. W ramach stref wykonano siłownie zewnętrzne (5 urządzeń) oraz miejsce wypoczynku z stolikami do gier planszowych, ławkami i stojakami na rowery. Ponadto wykonano nasadzenia zielni oraz utwardzenie.
  Data publikacji: 09-05-2019 14:57
 • Przebudowa dróg gminnych: ulic Opolskiej i Szynowice w Białej

  Brak opisu obrazka
  Zakres rzeczowy: przebudowy dróg gminnych długości 1,9 km, budowa ścieżki rowerowej długości 1 km, przebudowa i budowa chodników, rozbudowa kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego, budowa dwóch parkingów dla samochodów osobowych oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 
  Data publikacji: 05-03-2019 14:05
 • Nadbudowa i przebudowa budynku wielorodzinnego w Białej przy ul. Wałowej 6

  Brak opisu obrazka
  W ramach prac wykonano przebudowę i nadbudowę budynku tzn. wydzielono dwa nowe lokale mieszkalne oraz przebudowano dwa istniejące już lokale. W ramach prac wykonano: instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjna oraz c.o., a także remont elewacji, dachu oraz klatki schodowej. W rezultacie realizacji zadania powstały trzy lokale socjalne o powierzchni 64,20 m2 oraz lokal komunalny o powierzchni 78,51 m2
  Data publikacji: 22-05-2018 10:20
 • Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiana sposobu użytkowania byłego przedszkola z przeznaczeniem na lokale mieszkalne w Gostomii

  Brak opisu obrazka
  W ramach prac wykonano przebudowę pomieszczeń byłego przedszkola na dwa lokale socjalne o łącznej powierzchni 115,05m2 oraz lokal komunalny o powierzchni 55m2.
  Data publikacji: 22-05-2018 10:15
Wersja XML