Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Cykl spotkań informacyjnych w województwie opolskim dotyczących wsparcia podmiotów ekonomii społecznej

Cykl spotkań informacyjnych w województwie opolskim dotyczących wsparcia podmiotów ekonomii społecznej (Działanie 2.1.4 RPO WO 2014-2020)

Na spotkaniach przedstawione zostaną informacje dotyczące działania 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO). Nabór swoim zakresem obejmuje inwestycje w wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych.W trakcie spotkań zostaną zaprezentowane m.in.: regulamin konkursu, wniosek o dofinansowanie, kryteria oceny wniosków, koszty kwalifikowane.

Terminy spotkań w Twojej okolicy oraz szczegóły dostępne są pod adresem:
http://rpo.opolskie.pl/?p=31621

Wersja XML