Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miłowice

Jedna ze starszych osad w gminie. Pod nazwą Milovan odnotowana w dokumentach z 1319 roku. Godne zainteresowania w tej wsi są wiejska kaplica oraz zabudowania gospodarcze w pruskim murze. Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 310,4 ha, w tym użytki rolne zajmują 290,0 ha. Uprawia się tu pszenicę, rzepak i buraki cukrowe. Wieś liczy obecnie 115 mieszkańców.
- Przez wieś przebiega drugorzędna trasa rowerowa PTTK nr 263 N.

Brak opisu obrazka

Wersja XML