Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Giełda Partnerstw

 

Szanowni Państwo,

Euroregion Pradziad / Praděd, Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu oraz Regionalny Punkt Kontaktowy EWT, Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

serdecznie zapraszają do udziału w

TRANSGRANICZNEJ GIEŁDZIE PARTNERSTW PROGRAMU

 INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA

Program

9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 - 11.00 Prezentacje zasad Programu oraz prowadzenia naborów

/pracownik EP oraz pracownik RPK Opole/

11.00 - 11.30 Dobre praktyki Programu

/pracownik WS oraz pracownik EP/

11.30 - 12.00 Panel dyskusyjny

/pracownicy: WS, RPK Opole, Euroregionu Pradziad z polskiej i czeskiej strony/

12.30 - 13.00 Lunch

13.00 - 15.00 Giełda Partnerstw, kojarzenie podmiotów i dyskusja w grupach tematycznych

 

Zgłoszenie do udziału w Giełdzie Partnerstw odbywa się na podstawie przesłanych do 31 października 2018r. formularzy na adres lub wypełnionych i przesłanych aplikacji poprzez stronę http://europradziad.pl/tools/spartner/form.html). Formularz zawiera informacje o potencjalnym wnioskodawcy, planowanych działaniach projektu oraz tematyce współpracy polsko-czeskiej. Zgłoszone organizacje zostaną dobrane zgodnie ze wskazaną tematyką, działaniami projektu, osią priorytetową, poszukiwanym partrtnerem. Wstępne kojarzenie instytucji zostanie przeprowadzone przez organizatorów giełdy. Wszystkie informacje podane w zgłoszeniach zostaną zamieszczone na stronach internetowych organizatorów giełdy, w celu stworzenia bazy organizacji poszukujących partnerów po polskiej lub czeskiej stronie granicy.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:DOCXformularz_poszukuję_partnera.docx (82,11KB)">.

Giełda Partnerstw

odbędzie się 8 listopada 2018 roku

w Prudnickim Ośrodku Kultury

ul. Kościuszki 1A, 48 – 200 Prudnik

 

Wersja XML