Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie dla organizacji pozarządowych

W dniu 10 grudnia br. o godz. 15.00 w Sali Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim (ul. Piastowska 14, Opole) odbędzie się spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych dotyczące programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich.

Organizatorem wydarzenia jest Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 27 listopada br. pod adresem pełnomocnik so@opole.uw.gov.pl

Osobą do kontaktu jest:

Pan Marcin Żukowski - Pełnomocnik wojewody ds. społeczeństwa obywatelskiego Biuro Wojewody

Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

tel. 77 45 24 125

 

Wersja XML