Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

5 000 zł dla Kół Gospodyń Wiejskich

Sekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw Andżelika Możdżanowska oferuje pomoc lokalnym Kołom Gospodyń Wiejskich w zgłoszeniu w Powiatowym Biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Strona www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl zawiera wszystkie informacje, m.in. zgłoszenie, wnioski, kontakty do Pełnomocników ds. KGW w Powiatowych Biurach ARiMR.


Sekretariat Sekretarza Stanu Andżeliki Możdżanowskiej
Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
tel. 22 273 87 30


kroki_druk1.jpeg

PDFList do Państwa Samorządowców.pdf (93,08KB)

Wersja XML