Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkania informacyjne dla przedsiebiorców

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) we współpracy z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich (GPI) w Opolu  zaprasza na

 

1. Spotkanie informacyjne pn. Fundusze Europejskie na 2019 r. dla przedsiębiorców

Spotkanie informacyjne adresowane do przedsiębiorców, odbędzie się 21 grudnia 2018 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego (UMWO) – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek”, ul. Piastowska 14, sala Znaku Rodła (sala jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).

Zapisy: http://rpo.opolskie.pl/?p=33141


2. Spotkanie informacyjne pn. Innowacje w MŚP

Spotkanie informacyjne adresowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, odbędzie się 21 grudnia 2018 r. o godzinie 13:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego (UMWO) – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek”, ul. Piastowska 14, sala Znaku Rodła (sala jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).

Zapisy: http://rpo.opolskie.pl/?p=33146

 

Wersja XML