Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców dot. naboru wniosków

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców dot. naboru wniosków w ramach działania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych - 8 marca 2019 r. od 12:00 do 14:30 w sali kameralnej Prudnickiego Ośrodka Kultury ul. Kościuszki 1a – formularz zgłoszeniowy;

 

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje na temat działania 2.1.3 "Nowe produkty i usługi w MŚP na obszarach przygranicznych", Regionalnego Programu Województwa Opolskiego. W trakcie spotkań zostanie zaprezentowany m.in. regulamin konkursu, wniosek o dofinansowanie, kryteria oceny wniosków, koszty kwalifikowane. Nabór wniosków planowany jest od 22 do 29 marca 2019 r.

Wersja XML