Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pogórze

Miejscowość założona prawdopodobnie w początkach pierwszej połowy XIV wieku, a pierwsze pisemne wzmianki pochodzą z roku 1384. Dzisiaj w Pogórzu świadectwem minionych czasów jest kapliczka, dzwonnica z 1861 roku, stojąca na skrzyżowaniu dróg Łącznik - Sowin - Biała, oraz dwa budynki szkolne z roku 1828 i 1905. Kilkadziesiąt metrów za kapliczką, przy drodze do Białej, można było jeszcze do końca 2003 roku zobaczyć ruiny chałupy krytej słomianą strzechą z początków XIX wieku.
Sołectwo uznawane za jedno z większych w gminie Biała. Wraz z przysiółkiem Frącki, wzmiankowanym już w XVI wieku, liczy 1115,7 ha. Pogórze zamieszkuje 721 mieszkańców. Niska klasa gleb nie pozwala na osiągnięcie wysokich plonów w uprawach polowych. Jest dużo trzody chlewnej.
- Przez wieś przebiega trasa rowerowa PTTK nr 262 Z.
Więcej informacji na temat wsi można znaleźć na stronie www.chrzelice.secura.pl/miejscowości

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Wersja XML