Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa dróg gminnych: ulic Opolskiej i Szynowice w Białej

Zakres rzeczowy: przebudowy dróg gminnych długości 1,9 km, budowa ścieżki rowerowej długości 1 km, przebudowa i budowa chodników, rozbudowa kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego, budowa dwóch parkingów dla samochodów osobowych oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 

Dofinansowanie: 1 921 779,06 zł z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”  realizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury za pośrednictwem Wojewody Opolskiego

Termin realizacji: czerwiec - grudzień 2018 r.

Wersja XML